Klaster ubezpieczeniowy ANULA zapewnia bezpieczne przychody oraz możliwość rozwoju dla wszystkich, którzy zechcą współpracować przy promowaniu, wspieraniu, organizowaniu i obsłudze ubezpieczeń.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dochodów osobistych bądź dochodów rodzinnych osób zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie, może być także alternatywą na dywersyfikację obecnych dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. Ma on też przyczynić się do pozyskania przez jej uczestników, dodatkowych umiejętności z zakresu technik komunikacji z klientem.

Uzyskanie w ramach projektu dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych zapobiegnie wykluczeniu informacyjnemu jego uczestników ze społeczeństwa informacyjnego. W ramach realizowanego procesu edukacyjnego i szkoleniowego projekt umożliwi każdemu z uczestników łatwiejszy dostęp do nowej wiedzy i stymulował będzie poczucie innowacyjności z udostępnionego przez lidera na potrzeby projektu know-how.

Nabycie przez uczestników dodatkowych nowych umiejętności i kompetencji będzie szansą na ich własny indywidualny wszechstronny rozwój, również w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienia), co przełoży się na większą rynkową konkurencyjność nowych firm i stanowić będzie o innowacyjnym modelu takiego biznesu.